Časté otázky        Kontakt - odberné miesta

- rýchle odstránenie cestných výtlkov aj v zimnom období (až do -10°C)
- jednoduchá manipulácia, rýchle spracovanie, trvalý efekt
- po spracovaní je vozovka okamžite k dispozícii automobilovej doprave
- priaznivý pomer medzi cenou a kvalitou
- šetrný k životnému prostrediu

Často kladené otázky

Kde sa používa studený asfalt?
Studená asfaltová zmes je vhodná pre problémové časti komunikácii, na opravy výtlkov, výrezov (pri opravách podzemných vedení), s ľahkou a bezstratovou aplikáciou.


Z čoho sa skladá vrecovaný studený asfalt?
Studená asfaltová zmes vo vreciach – SOD (studená obaľovaná zmes) je zmes prírodného kameniva ( fr. 2-5 mm, 4-8 mm) a asfaltového spojiva, ktoré obsahuje špeciálne riedidlá a iné chemikálie, ktoré zaručujú, že zmes je spracovateľná i v mrazivom počasí do -10°C.


Ako skladovať vrecovaný asfalt?
Vrecovaný asfalt odporúčame skladovať v zakrytých priestoroch, v neporušených vreciach. Skladovateľnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby. Pri použití zmesi v zimnom období odporúčame jej potrebné množstvo na opravu uskladniť v temperovanom sklade 24 hodín pred vlastným spracovaním.


Kedy sa môže obnoviť doprava po spracovaní?
Po aplikácii zmesi je možné dopravu obnoviť okamžite, vzhľadom na skutočnosť, že čerstvá zmes sa nelepí ani na obuv ani na pneumatiky dopravných prostriedkov.


Obsahuje studený asfalt toxické látky?
Studená obaľovaná zmes neobsahuje žiadne toxické a ekologicky škodlivé prísady.


Chcem opraviť dve výtlky vo dvore. Ako mám postupovať pri spracovaní?
Vodu treba odstrániť a škáru vysušiť. Vybúrať porušené časti povrchu a vyčistiť úpravy. Zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3 cm do 6 cm. Pri hlbšom výtlku treba spracovávať po vrstvách. Na roztiahnutie zmesi môžeme použiť lopatu alebo hrable. Zapracovanú zmes je potrebné zhutniť. Na zhutnenie  zmesi sa používajú ručné zhutňovače,  vibračné dosky alebo vibračné valce. Zhutnenie je potrebné prevádzať bez kropenia vodou, teda nasucho. Odporúčame pozrieť nasledujúce video o spracovaní studeného asfaltu:
http://www.youtube.com/watch?v=0Hz8WbHf3NE&feature=youtu.be


Do akej hĺbky je odporúčané použiť túto zmes?

Odporúčame zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3 cm do 6 cm. Pri hlbšom výtlku treba spracovávať po vrstvách.


Za akých poveternostných podmienok sa môže zmes spracovať?

Zmes je spracovateľná do -10°C. V zimnom období pri spracovaní zmesi odporúčame v potrebnom množstve zmes na opravu uskladniť v temperovanom sklade na 24 hodín pred vlastným použitím. Poruchu vozovky, výtlk ako aj vlastnú zmes je vhodné pred úpravou zohriať a oživiť otvoreným plameňom (pri teplotách pod -2°C). V letnom období pri spracovaní zmesi odporúčame hotovú úpravu po zhutnení  presypať čistým drveným kamenivom fr.0-2mm, resp. 0-4 mm (zabránime tým „prepoteniu“ vozovky). Za daždivého počasia nie je vhodné spracovať studenú obaľovanú zmes.


Aká je spotreba studeného asfaltu pri výtlku rozmerom 0,5x 0,7 (0,35 m2) s priemernou hĺbkou 4 cm?

Špecifická hmotnosť studeného asfaltu je 2400 kg/ m3. Spotreba na výtlk s rozmerom 0,35 m2 s priemernou hĺbkou 4 cm je: 33,6 kg
0,35x0,04=0,014 m3  (prepočet výtlku na m3)
0,014x2400=0,0336 t = 33,6 kg