Časté otázky         Kontakt - odberné miesta

- rýchle odstránenie cestných výtlkov aj v zimnom období (až do -10°C)
- jednoduchá manipulácia, rýchle spracovanie, trvalý efekt
- po spracovaní je vozovka okamžite k dispozícii automobilovej doprave
- priaznivý pomer medzi cenou a kvalitou
- šetrný k životnému prostrediu

Studená asfaltová zmes vo vreciach – SOD (studená obaľovaná zmes)

Studený vrecovaný asfalt so svojou jednoduchou aplikovateľnosťou je vhodný na dodatočné úpravy asfaltovaných povrchov poškodených rôznymi demoláciami ako aj na domáce využitie (chodníky, garážové plochy, podlahy vedľajších budov aj stajní), hoci aj svojpomocne. Studený asfalt má veľmi dobrú, takmer 100%-nú priľnavosť a optimálnu zrnitosť, ktoré zabezpečia tvorbu vynikajúcej trvácnej pokrývky. Vďaka zhutňovacím vlastnostiam materiálu, stabilizačný proces pokračuje aj po dokončení opravy výtlku, účinkom premávky. Studený asfalt sa časom ešte viac stabilizuje a zhutňuje. Zjednodušene by sme mohli povedať , že čím väčšej premávke je vyložená opravovaná plocha, tým väčší efekt sa dosiahne – na rozdiel od doterajších skúseností.

spracovanie vrecovaného asfaltu

SOD je zmes prírodného kameniva (fr. 2-5 mm, 4-8 mm) a asfaltového spojiva, ktoré obsahuje špeciálne riedidlá a chemikálie, ktoré zaručujú, že zmes je spracovateľná i v mrazivom počasí do -10°C. Zmes je vhodná pre problémové časti komunikácii s ľahkou a bezstratovou aplikáciou. Výroba spojiva je overená zahraničným partnerom, vlastnosti kameniva zaručuje certifikát výrobcu.  SOD odporúčame skladovať v zakrytých priestoroch, v neporušených vreciach, skladovateľnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušených vreciach. Technologický postup spracovania SOD dodáme pri každom odbere.

Pracovný postup:

-         Hranu výtlku odporúčame zarezať kotúčovou pílou, poruchu vozovky vyčistiť

-         Otvoriť vrecia SOD, zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3,0 cm max. až do 6,0 cm (pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách)

-         Takto pripravenú úpravu je potrebné zhutniť (vibračným valcom, resp. doskou), hutnenie prevádzať bez kropenia vodou, nasucho

 

V zimnom období pred spracovaním zmesi doporučujeme potrebné množstvo na opravu uskladniť v temperovanom sklade na 24 hod. Poruchu vozovky, výtlk ako aj vlastnú zmes pred úpravou je vhodné zohriať a “oživiť“ otvoreným plameňom (pri teplotách pod -2°C).

 

V letnom období (teploty nad 25°C) doporučujeme pri spracovaní zmesi hotovú úpravu po zhutnení  presypať čistou kamennou drvou fr.0-2mm, resp. 0-4 mm (zabrániť „prepoteniu“ vozovky).

vrecovaný asfalt

 

Na predmetný výrobok je zavedený systém riadenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001.

 

Cenové relácie studenej obaľovanej drvy (SOD) - odberné miesto Komárno

[pri odbere nad 0.5t]
Cena za 1,0 t (balené v 25kg vrecia)............225 € + (20%DPH) 45 € = 270 €

Cena za 1 vreca (25 kg)..............................5,63 € + (20%DPH) 1,13 € = 6,76 €

[pri odbere do 0.5t]
Cena za 1,0 t (balené v 25kg vrecia)............250 € + (20%DPH) 50 € = 300 €

Cena za 1 vreca (25 kg)..............................6,25 € + (20%DPH) 1,25 € = 7,50 €

Cenové relácie studenej obaľovanej drvy (SOD) - odberné miesto Nitra, Liptovský Mikuláš

Cena za 1,0 t (balené v 25kg vrecia)............235 € + (20%DPH) 45 € = 282 €

Cena za 1 vreca (25 kg)..............................5,86 € + (20%DPH) 1,18 € = 7,04 €

 

 

1. Hranu výtlku odporúčame zarezať kotúčovou pílou.

Rezanie kotúčovou pílou

3. Zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3,0 cm až do  6,0 cm. Pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách. Na roztiahnutie zmesi môžeme použiť lopatu alebo hrable.

 

 

 

 

 

Rozloženie vrecovaného asfaltu


5. Zapracovaný zmes je potrebné zhutniť. Na zhutnenie zmesi sa používajú vibračné dosky alebo vibračné valce.
Zhutnenie je potrebné prevádzať bez kropenia vodou, nasucho.

 

 

 

 

 

 

 

Zhutneie vrecovaného asfaltu vibračnou doskou alebo vibračným valcom

2. Vybúranie porušenej časti vozovky a vyčistenie úpravy. Ak je vo výmole voda, treba metlou vyniesť a škáru vysušiť.

Vybúranie a vyčistenie úpravy

4. Pri teplotách pod -2°C porušený povrch vozovky, výtlk ako aj vlastnú úpravou je vhodné zohriať a oživiť otvoreným plameňom. Zohrievame vo veľmi krátkych intervaloch, aby nedošlo k prepálenia zmesi.

 

 

 

 

 

Zohrievanie vracovaného asfaltu otvoreným plameňom